Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης
Ελλάδα


Ο Εμμανουήλ Γιακουμάκης είναι επίκουρος καθηγητής Πληροφορικής, Τμήματος Πληροφορικής Οικουμενικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής