Θωμάς Σιταράς
Ελλάδα


Ο Θωµάς Σιταράς γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα από γονείς Κωνσταντινουπολίτες.
1966-1968
Ολοκλήρωση των σπουδών Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Μάρκετινγκ και τη Διαφήμιση σαν υπότροφος της Suedosteuropa-Gesellschaft e. V.
1972-1974 Συνιδρυτής του Κολλεγίου BCA και Διευθυντής Σπουδών της πρώτης αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής Διαφήμισης στην Ελλάδα.
1975-1980 Ιδρυτής και Διευθυντής Σπουδών του Κέντρου Διοικητικών Επιστημών όπου μεταξύ άλλων λειτουργούσαν κολεγιακού επιπέδου τμήματα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης.
1981-1982 Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών και Επικοινωνίας δημιούργημα του ιδρυτή της διαφημιστικής Adel Saatchi & Saatchi Χρυσόστομου Παπαδόπουλου. Μεταξύ άλλων συνεργασία και εκπροσώπηση στην Ελλάδα της αμερικανικής εταιρείας ερευνών GALLUP και λειτουργία της πρώτης έρευνας τηλεθέασης.
1983-1992 Εκπροσώπηση στην Ελλάδα του Γερμανικού Οικονομικού Ινστιτούτου της Φρανκφούρτης (DIB). Λειτουργία τμημάτων κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων καθώς και σεμιναρίων Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για επιχειρηματίες.
1993-2010
Σύμβουλος Επιχειρήσεων και εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. Συγγραφή βιβλίων για το Λιανικό Εμπόριο και το Τουριστικό Μάρκετινγκ (Εκδόσεις Σταμούλη και Interbooks). 2011-Σήμερα
Ασχολείται με τη συγγραφή βιβλίων για την Παλιά Αθήνα (Εκδόσεις Μίνωας).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής