Σοφία Δημέλη
Ελλάδα


Η Σοφία Δημέλη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στην ΑΣΟΕΕ (1976), Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο, Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (1979) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh των ΗΠΑ απ' όπου έλαβε το Master's of Science (MA, 1985) και το διδακτορικό της δίπλωμα (PhD, 1987). Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, στο Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής της ΑΣΟΕΕ, καθώς και στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών και Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (SPES, PHARE, CEPR, TMR) και υπήρξε ερευνητικό μέλος του Ινστιτούτου Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ). Έχει πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, δημοσιευμένο σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, όπως Oxford Economic Papers, Economica, Review of World Economics, World Economy, International Journal of Production Economics, κ.ά. Είναι, επίσης, συγγραφέας τεσσάρων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και έχει παρουσιάσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια. Έχει προσκληθεί σε διάφορα σεμινάρια από επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κριτής επιστημονικών άρθρων προς δημοσίευση σε περιοδικά διεθνούς κύρους της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας.
Η έρευνά της επικεντρώνεται σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομετρικής ανάλυσης και ανάλυσης χρονολογικών σειρών στις περιοχές της μακροοικονομικής θεωρίας όπως τους οικονομικούς κύκλους, την οικονομική ανάπτυξη και το διεθνές εμπόριο. Πιο πρόσφατα ασχολήθηκε και με θέματα εφαρμοσμένης μικροοικονομικής ανάλυσης και κυρίως των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής και τεχνολογιών, των ξένων άμεσων επενδύσεων, των επενδύσεων σε γνωσιακό κεφάλαιο και των επιδράσεών τους στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας