Αργυρώ Αγγελοπούλου
Ελλάδα


Η Αργυρώ Αγγελοπούλου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές της στο Καπποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολή πολιτικών και οικονομικών επιστημών, και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science). Τα ενδιαφέροντά της στρέφονται στην ιστορία των επιχειρήσεων, των τραπεζών και του Τύπου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής