Γιώργος Θ. Παυριανός
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Από το «Τζιβαέρι» στην κυρία Μαίρη[ Θανάσης Θ. Νιάρχος, Τζιβαέρι ]"Athens Voice" τχ.42024/1/2013