Γεώργιος Φτέρης
Ελλάδα


Συγγραφέας και δημοσιογράφος (1892-1967).

Τίτλοι:
Συγγραφέας