Νικ. Ρόζος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η αυτοκτονία της ψυχιατρικής[ Μιχαήλ Κ. Παπαδόπουλος, Η αυτοκτονία της ψυχιατρικής ]Περιοδικό "Μανδραγόρας" τχ.58Ιούλιος 2018