Γιώργος Δ. Κυριακόπουλος
Ελλάδα


Λέκτορας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής