Αικατερίνη Δημητσάντου - Κρεμέζη
Ελλάδα


Η Καίτη Δημητσάντου - Κρεμέζη είναι καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας