Πέτρος Γ. Θέμελης
Ελλάδα


Ο Πέτρος Γ. Θέμελης είναι ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής