Μητροπολίτης Βρεσθένης Δημήτριος Τρακατέλλης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση