Επίσκοπος Εμέσης Νεμέσιος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας