Όλγα Τσόλκα
Ελλάδα


Η Όλγα Τσόλκα είναι Επίκουρη καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Μέλος του eurowarrant.net (ATM Asser Institut) ως ειδικός εμπειρογνώμονας, εκπρόσωπος της Ελλάδας. Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και μέλος της Ελληνικής και της Διεθνούς Εταιρίας Ποινικού Δικαίου. Μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εσωτερική έννομη τάξη καθώς και τη συμμόρφωση της χώρας μας σε αποφάσεις του ΕυρΔΔΑ. Έχει δώσει σειρά διαλέξεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και είναι συγγραφέας μελετών (μονογραφίες, άρθρα, σχόλια κ.λπ.) σε θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου, του οικονομικού ποινικού δικαίου, της ποινικής δικονομίας και του συναφούς δικαίου της ΕΣΔΑ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση