Δημήτρης Σκιαδάς
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Β. Σκιαδάς είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής