Κατερίνα Μπατζελή
Ελλάδα


Η Κατερίνα Μπατζελή γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1958 στην Αθήνα και σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΑ) στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και μέλος των επιτροπών Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Προσωρινής Επιτροπής Κλιματικών Αλλαγών, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ε.Ε.-Κροατίας και Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Κατά το παρελθόν διετέλεσε μέλος του Γραφείου της Επιτρόπου, κυρίας Βάσως Παπανδρέου, μεταξύ 1989-1993, συνεργάτης της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ 1983-1998, Γενική Γραμματέας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας, μεταξύ 1994-1996, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και οικονομική σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων, μεταξύ 1996-2004 και αντιπρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών "Ανδρέας Παπανδρέου" ΙΣΤΑΜΕ, μεταξύ 1996-2004. Διετέλεσε, επίσης, μέλος της γραμματείας του Τομέα Συνεταιριστικού και του Τομέα Οργανωτικού και Ισότητας Ευκαιριών του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ 1994-1996 και 1996-2004, αντίστοιχα. Η προσωπική της ιστοσελίδα είναι: www.kbatzeli.gr.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής