Λίνα Σιπητάνου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Με δηκτικότητα και σαρκασμό[ Michel Houellebecq, Ο χάρτης και η επικράτεια ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.65329/4/2011