Μαρία Ιακώβου
Ελλάδα


Η Μαρία Ιακώβου είναι ιστορικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής