Νικόλαος Δημ. Σιώκης
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Δημ. Σιώκης γεννήθηκε το 1974 στην Κλεισούρα Καστοριάς. Είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998) και πτυχιούχος της Σχολής Παλαιογραφίας του Κέντρου Αγιολογικών Μελετών της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλονίκης (1999). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη (2002). Το 2010 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ με ειδίκευση "Ελληνισμός και Ορθοδοξία". Έχει λάβει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια, έχει συγγράψει πέντε βιβλία και δεκάδες μελέτες ιστορικού, αρχαιολογικού, θεολογικού και λαογραφικού περιεχομένου. Ασχολείται συστηματικά με την έρευνα της ιστορίας και του πολιτισμού των Βλάχων της Βαλκανικής και τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ιστορία με έμφαση στη μελέτη του εθνικισμού. Είναι μέλος διαφόρων εταιρειών, σωματείων και συλλόγων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής