Βασιλική Τζόκα
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Ευθύνη Σειράς
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Σκαλντάγκερι Πλέζαντ: Παίζοντας με τη φωτιά[ Derek Landy, Σκαλντάγκερι Πλέζαντ: Παίζοντας με τη φωτιά ]Περιοδικό "Index" τχ.27Δεκέμβριος 2008-Ιανουάριος 2009