Ευάγγελος Τσιανάκας
Ελλάδα


Ο Ευάγγελος Τσιανάκας είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. και πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών της ίδιας Σχολής. Εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα, είναι υποψήφιος διδάκτορας της Σχολικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας