Αλέξιος Α. Πέτρου
Ελλάδα


Ο Αλέξιος Πέτρου είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αρχαία ελληνική και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή φιλοσοφία (Νietzche, Heidegger), τη φιλοσοφία της παιδείας, τις θεωρίες της γλώσσας και τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει μεταφράσει δύο βιβλία του νεοπλατωνικού Ιάμβλιχου ("Περί τον πυθαγορικού βίου" και "Προτρεπτικός επί φιλοσοφίαν", εκδ. Ζήτρος) και επιμελήθηκε, σε συνεργασία, την έκδοση του βιβλίου "Η ανώτατη εκπαίδευση στον 21ο αιώνα" (εκδ. Intercollege)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση
Ανθολόγος