Κώστας Βαλεοντής
Ελλάδα


Ο Κώστας Ε. Βαλεοντής είναι φυσικός-ηλεκτρονικός, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής