Γεώργιος Ι. Διακοφωτάκης
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Διακοφωτάκης είναι διδάκτωρ διεθνούς δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου και διπλωματικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Φέρει τον βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β' και σήμερα υπηρετεί με απόσπαση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως (Βρυξέλλες).

Τίτλοι:
Συγγραφέας