Στέλλα Αλιγιζάκη
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Μια αυθεντική σκιαγράφηση του Βενιζέλου και της εποχής του[ Νικόλαος Ε. Παπαδάκης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Ο άνθρωπος, ο ηγέτης ]"Νέα Σελίδα" 11/2/2018