Ιωάννης Ν. Σβορώνος
Ελλάδα


Ο Ιωάννης Ν. Σβορώνος (1863-1922) διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού Νομισματικού Μουσείου και πρόεδρος του Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Κράτους.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση