Ιωάννης Βάσσης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Ανθολόγος