Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Ι. Τσελεγγίδης είναι Καθηγητής της Ορθόδοξης Δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής