Ιλιάδα Καλαμαρά
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εικονογράφος