Ιωάννα Αντωνίου - Κρητικού
Ελλάδα


Η Ιωάννα Αντωνίου - Κρητικού είναι Διδάκτωρ Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Paris VII. Έχει εργαστεί ως μεταφράστρια στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως επιμορφώτρια καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέματα Διδακτικής γλωσσών. Από το 1994 εργάζεται ως ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και το 2004 εξελέγη στην Α΄ βαθμίδα ως Διευθύντρια Ερευνών. Διδάσκει στο Διεπιστημονικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνογλωσσία" και είναι αξιολογήτρια εκπαιδευτικού υλικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έχει διευθύνει ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων έχουν εκδοθεί εκπαιδευτικά βιβλία και λογισμικά για την εκμάθηση της Ελληνικής ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας βιβλίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας