Γεώργιος Σπανός
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Τα τραγούδια του Γιώργου Χρονά[ Γιώργος Χρονάς, Το Πέραμα και άλλα τραγούδια ]Περιοδικό "Καρυοθραύστις" τχ.2Σεπτέμβριος 2019
Από τις ημερολογιακές εγγραφές στο Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας της Έλσας Κορνέτη[ Έλσα Κορνέτη, Ημερολόγιο φιλοσοφικής ήττας ]Περιοδικό "Ο Σίσυφος" τχ.8Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014
Ποιητών και αγίων πάντων[ Γιώτα Αργυροπούλου, Ποιητών και αγίων πάντων ]Περιοδικό "Ο Σίσυφος" τχ.6Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013