Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Μακάριος Τηλλυρίδης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής