Μάρθα Αποσκίτη
Ελλάδα


Η Μάρθα αποσκίτη είναι φιλόλογος. Υπηρέτησε στη μέση εκπαίδευση ως το 1983 οπότε παραιτήθηκε με το βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια