Αγγελική Ψάλτου - Joycey
Ελλάδα


Η Αγγελική Ψάλτου - Joycey είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου διδάσκει μαθήματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στη συγκριτική γλωσσολογία, τις διαγλωσσικές σπουδές, τη διδακτική της γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, και τις στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και επικοινωνίας. Στο χώρο της θεωρητικής γλωσσολογίας το ενδιαφέρον της εστιάζεται σε θέματα χρόνου και ρηματικής όψης. Έχει κατ' επανάληψη συνεργασθεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Από το 1998 είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΕΕΓ) και διευθύντρια των εκδόσεων της ίδιας Εταιρίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια