Τίτος Παπαμαστοράκης
Ελλάδα


Ο Τίτος Παπαμαστοράκης γεννήθηκε το 1961. Το 1984 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Βουκουρεστίου και το 1992 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 2002 ως το 2008 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Το 2009 εκλέχτηκε αναπληρωτής καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε ελληνικά και διεθνή περοδικά και έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Οι μελέτες του χαρακτηρίζονται μεθοδολογικά από τη συνδυαστική χρήση αρχαιολογικών και γραπτών πηγών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής