Δημήτρης Περδικίδης
Ελλάδα


Έλληνας ζωγράφος (1922-1989).

Τίτλοι:
Επιμελητής
Ζωγράφος