Νικολέττα Ι. Γιαντσή - Μελετιάδη
Ελλάδα


Η Νικολέττα Ι. Γιαντσή είναι επίκουρη καθηγήτρια της ευρωπαϊκής μεσαιωνικής ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και για πολλά χρόνια συνεργάτης στα σεμινάρια ιστορίας της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στο Παρίσι. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Δυτικής Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορική δραστηριότητα, την αστική ανάπτυξη, τις γυναίκες, τους φτωχούς, τα αιρετικά κινήματα. Διδακτορική διατριβή (1993): "Εμπορευματική δραστηριότητα της Δύσης στην Ανατολή κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα". Άλλες δημοσιεύσεις: "Γυναικεία περιθωριακά κινήματα στην Ευρώπη του Ύστερου Μεσαίωνα" ( 2001), "Το Σχίσμα του 1054 και η Μεταρρύθμιση του Cluny" (2003), "Η αστική πραγματικότητα στο θέατρο του Μεσαίωνα" (2009), "Η συνάντηση του Οδυσσέα και των Καθαρών στα νερά της Μεσογείου" (2009).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση