Νίκος Α. Παπανάστου
Ελλάδα


Ο Νίκος Α. Παπανάστου γεννήθηκε το 1931 στο Μουζάκι της ημιορεινής Ηλείας. Τελείωσε το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον Πύργο. Ακολούθησε τον κλάδο του Εμπορικού Ναυτικού.
Μετά από μακροχρόνια υπηρεσία ασυρματιστή (μαρκόνη) σε ποντοπόρα πλοία, μεταπήδησε στη στεργιά εργαζόμενος στην ΥΠΑ και παράλληλα ως καθηγητής-διευθυντής σπουδών στη Ναυτική Σχολή "Θαλής".
Όμως η νοσταλγία της θαλασσινής ζωής και η συνεχής επαφή με το ναυτικό στοιχείο τον ώθησαν σε πρόωρη παραίτηση από την ΥΠΑ για να επανακάμψει στους ωκεανούς.

Τίτλοι:
Συγγραφέας