Χρήστος Δ. Μεράντζας
Ελλάδα


Ο Χρήστος Μεράντζας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει ιστορία των πολιτισμών. Έχει κάνει σπουδές αρχαιολογίας και τέχνης στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Louvain-la-Neuve (Βέλγιο) και Paris I (Γαλλία). Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία:
1. Φωτεινή Κρυπτότητα. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην εννοιολόγηση του απερίγραπτου θεού, της ουτοπικής πόλης και του θανάτου στον βυζαντινό πολιτισμό, Σμίλη, Αθήνα 2018.
2. Αναχωρά(-η)ση. Μορφές ετερότητας στον βυζαντινό πολιτισμό, Σμίλη, Αθήνα 2014.
3. Οι πολιτισμικές συνιστώσες του «τόπου της αγιότητας». Η συλλογή εικόνων της μονής Βύλιζας Ματσουκίου, Σμίλη, Αθήνα 2012 [Βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας (2013) στο πεδίο "Φύση και Πολιτισμός στις Ορεινές Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη" του Ιδρύματος Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου].
4. Ο αντεστραμμένος Διόνυσος. Σχεδίασμα μιας σωματοθεωρίας αλγαισθητικού αυτοκαταναγκασμού, Σμίλη, Αθήνα 2011.
5. Ο ‘τόπος της αγιότητας’ και οι εικόνες του. Παραδείγματα ανάγνωσης της τοπικής ιστορίας της Ηπείρου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2007.
6. A Treasured Memory. Ecclesiastical Silver from Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection, Vehbi Koç Foundation-Sadberk Hanim Museum, Istanbul 2006 [σε συνεργασία με την ερευνήτρια στο CNRS (Γαλλία), δρ. Brigitte Pitarakis (στα αγγλικά και στα τουρκικά)].
7. Η εικονογράφηση των Αίνων στη μεταβυζαντινή μνημειακή ζωγραφική του ελλαδικού χώρου (16ος-18ος αι.). Η συμβολική θεώρηση της έννοιας του χρόνου στην Οικουμένη και στο Σύμπαν, Ολκός–Κέντρο Ερευνών Παράδοσης & Πολιτισμού, Ιωάννινα 2005.
8. Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματα εικαστικής παραγωγής (16ος-20ός αιώνας), Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Αθήνα 2015 [σε συνεργασία με τους Ιλιάνα Ζάρρα και Στέφανο Τσιόδουλο].
Έχει επιμεληθεί τα Πρακτικά του Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου για τα Τζουμέρκα: Ο τόπος, η κοινωνία, ο πολιτισμός. Διάρκειες και τομές, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων, Ιωάννινα 2009.
Έχει, επίσης, μεταφράσει στα ελληνικά τα βιβλία:
1. Pierre Vidal-Naquet, Η Ατλαντίδα. Μικρή ιστορία ενός πλατω­νικού μύθου, Ολκός, Αθήνα 2006 [ανατύπωση 2007],
2. P. Vidal-Naquet, Ο θρυμματισμένος καθρέφτης. Αθηναϊκή τραγωδία και πολιτική, Ολκός, Αθήνα 2003 [ανατύπωση 2007],
3. Françoise Frontisi-Ducroux, Ο Δαίδαλος. Η μυθολογία του τεχνίτη στην αρχαία Ελλάδα, Ολκός, Αθήνα 2002.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια