Μιχάλης Γ. Μαριάς
Ελλάδα


Ο Μιχ. Γ. Μαριάς ανακηρύχθηκε Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie του Παρισιού και ήταν Καθηγητής του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονταν στην Αρμονική και Στοχαστική Ανάλυση και την Ανάλυση επί Πολλαπλοτήτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας