Τζένη Καβουνίδη
Ελλάδα


Η Τζέννιφερ Καβουνίδη είναι ερευνήτρια Α' στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και Επισκέπτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας