Σοφία Παπαστεφανάκη
Ελλάδα


Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση της ίδιας σχολής. Από το 2001 ζει στην Αγγλία όπου και εργάζεται στον τομέα της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας