Κωνσταντίνος Ουσταπασίδης
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Ουσταπασίδης είναι καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 1987. Δημοσίευσε σημαντικό αριθμό άρθρων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Είναι μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 1995. Κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η εμπειρική διερεύνηση των σχέσεων δομής-ανταγωνιστικών στρατηγικών-περιθωρίου κέρδους, οι στρατηγικές ομάδες, η αποτελεσματικότητα συγχωνεύσεων-εξαγορών και η ανταγωνιστικότητα κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας