Χρήστος Α. Μούλιας
Ελλάδα


Ο Χρήστος Α. Μούλιας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1950. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης και από το 1976 είναι δικηγόρος στην Πάτρα. Έχει ασχοληθεί με την τοπική ιστορία και έχει δημοσιεύσει αρκετές μελέτες, "Γεώργιος Β. Θεοχαρόπουλος" 1993, "Η διάσταση αυτοχθόνων και ετεροχθόνων στη μετεπαναστατική Πάτρα" 1995, "Το λιμάνι της σταφίδας" 2000 κ.ά. Επίσης έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σχετικές με την τοπική ιστορία, σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί ιστορικές μελέτες του σε επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους κ.λπ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
«Την Ιστορία δημιουργεί το πνεύμα και όχι η βία»[ Ρόδης Ρούφος, Χρονικό μιας σταυροφορίας ]"The Books' Journal" τχ.133Αύγουστος 2022
Η σταφιδική κρίση και οι συνέπειές της[ Διονύσιος Ι. Τραμπαδώρος, Το σταφιδικό ζήτημα ]"Η Αυγή" 31/7/2013