Λεωνίδας Θ. Καζακόπουλος
Ελλάδα


Ο Λεωνίδας Καζακόπουλος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον κατά το παρελθόν εστιάστηκε σε θέματα γεωργικού εκσυγχρονισμού και αγροτικής ανάπτυξης, ενώ πρόσφατα επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα αγροτικής νεολαίας και φύλου. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας, μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αγροτικής Κοινωνιολογίας, επιστημονικός υπεύθυνος σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συντονιστής ευρωπαϊκού προγράμματος FAIR3 και κατά την τρέχουσα περίοδο είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό προγραμμα EQUAL, σχετικό με τους οικονομικούς μετανάστες.

Τίτλοι:
Συγγραφέας