Νίκη Σταυρίδη
Ελλάδα


Η Νίκη Σταυρίδη γεννήθηκε στην Κωσταντινούπολη το 1954. Tο 1979 ήρθε στην Αθήνα. Έχει ζήσει κάποια χρόνια στη Μυτιλήνη και στη Βενετία. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στην Κωσταντινούπολη και Κοινωνική Ανθρωπολογία στη Μυτιλήνη. Μεταφράζει από και προς τα τουρκικά, από τα αγγλικά και τα ιταλικά. Συμμετείχε για χρόνια σε ομάδες του αυτόνομου γυναικείου κινήματος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής