Γεωργία Μ. Πανσεληνά
Ελλάδα


Η Γεωργία Πανσεληνά γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1991), εξ αρχής κινήθηκε ερευνητικά σε δύο επιστημονικά πεδία: τη βυζαντινή (κυρίως ύστερη) και τη νεότερη ιστορία (κατά βάση οικονομική). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στην οικονομική και κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, ενώ ασχολήθηκε με θέματα οργάνωσης αρχείων, προστασίας και συντήρησης υλικού. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Από το 1994 ανέλαβε ένα πρόγραμμα, ετήσιας διάρκειας, αρχειοθέτησης και καταγραφής μίας αρχειακής σειράς στο περιοδικό Βιομηχανική Επιθεώρηση (σήμερα υπό την επωνυμία Οικονομική). Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε έως το καλοκαίρι του 2011, επί 17 συναπτά έτη, έχοντας συγκροτήσει/οργανώσει πλέον το Αρχείο Βοβολίνη, το οποίο και διηύθυνε.
Το Αρχείο Βοβολίνη, εν γένει, είναι προσβάσιμο στην έρευνα, αποτελεί πηγή οικονομικών και πολιτικών τεκμηρίων για την ελληνική ιστορία και αξιοποιείται είτε εκδοτικά είτε διοργανώνοντας ή/και συμμετέχοντας σε εκθέσεις και σε ερευνητικά προγράμματα (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. www.economia.gr). Σημειώνεται ότι η αρχειακή ενότητα που αφορά στο Μεγάλο Ελληνικόν Βιογραφικόν Λεξικόν έχει κατατεθεί από το 2012 στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και ο κατάλογος των 2.656 φακέλων (τον οποίο συνέταξε) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.asca.edu.gr).
Ταυτόχρονα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των εκδόσεων είτε ως συντάκτρια είτε ως επιμελήτρια/σύμβουλος βιβλίων. Υπογραμμίζουμε ότι από την πρώτη ενασχόλησή της με τα εκδοτικά, το 1997 και έκτοτε, συμμετείχε σε όλη την παραγωγή του βιβλίου: πολλές φορές από την κατάθεση της πρότασης και τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό έως τον τελικό εκτυπωτικό έλεγχο.Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια