Σοφία Ν. Λαΐου
Ελλάδα


Η Σοφία Ν. Λαΐου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Α.Π.Θ. και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην οθωμανική ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίκουρη καθηγήτρια οθωμανικής ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία "Η Σάμος κατά την οθωμανική περίοδο", Θεσσαλονίκη 2002, και "Τα οθωμανικά έγγραφα της μονής Βαρλαάμ των Μετεώρων", Αθήνα 2011, ενώ τα ευρύτερα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται σε ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας κατά την οθωμανική περίοδο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση