Δήμητρα Φραγκούλη
Ελλάδα


Η Δήμητρα Φραγκούλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και αποφοίτησε από το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 1996, ενώ σήμερα βρίσκεται στο τελευταίο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών της στις Κοινωνικές Επιστήμες. Από το 1998 εργάζεται στο Ερευνητικό Πρόγραμμα "Θράκη-Ανατολική Μακεδονία" του Συλλόγου "Οι φίλοι της Μουσικής", το οποίο καταγράφει και μελετά την ελληνική μουσικοχορευτική παράδοση (ξεκινώντας από τα προαναφερθέντα γεωγραφικά διαμερίσματα) και αποβλέπει στη διάδοσή της μέσω της χρήσης σύγχρονων πληροφοριακών δικτύων και προϊόντων. Από το 1996 μέχρι σήμερα έχει συμμετοχή στα Ερευνητικά Προγράμματα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με τις εξής θεματικές: "Εθνοτικές Οργανώσεις στην Ελλάδα. Βήματα και πρωτοβουλίες προς την ενσωμάτωση" και "Πολυπολιτισμικότητα και Διαπολιτισμικές Σχέσεις στην Ελλάδα".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής