Γεώργιος Κ. Κρεατσάς
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Κρεατσάς είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθύνει τη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Από το 1977 ασχολείται με θέματα αγωγής υγείας και ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν τις σχέσεις των δύο φύλων στη νεαρή ηλικία. Το 1982 στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα ίδρυσε ιατρείο στο οποίο εξετάζονται κορίτσια με γυναικολογικά προβλήματα. Η λειτουργία αυτού του ιατρείου επεκτάθηκε αργότερα και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.
Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών μελετών και βιβλίων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια