Παναγιώτης Κουτρουβίδης
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Κουτρουβίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ολοκλήρωσε πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το 2010 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Έχει μακροχρόνια και συστηματική εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης, ενώ από το 2001 έως σήμερα είναι πιστοποιημένος σύμβουλος τοξικοεξαρτήσεων από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης ΙC & RC. Από το 1994 εργάστηκε στο ΚΕΘΕΑ και ειδικότερα στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ "Στροφή" ως Υπεύθυνος, ενώ από το 2000 ο ίδιος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν το πρώτο Μεταβατικό Σχολείο του ΚΕΘΕΑ στην Αθήνα, για να λάβουν υπηρεσίες σχολικής εκπαίδευσης μέλη του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ (έφηβοι και ενήλικες). Από το 2009 εργάζεται ως Υπεύθυνος στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών του ΚΕΘΕΑ. Ταυτόχρονα έχει σημαντική εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών (καθηγητών - επιμορφωτών), τόσο εντός, όσο και εκτός του ΚΕΘΕΑ. Από το 1996 έως σήμερα έχει αρκετές εισηγήσεις σε συνέδρια, όπως επίσης και δημοσιεύσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης και κατάρτισης πρώην χρηστών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας